Skolekredsen for MFI skole

Atter er Skolekredsen for Mariagerfjord Idrætsskole repræsenteret på Onsild Messe 2019.

Skolekredsens formål er på enhver måde at støtte Mariagerfjord Idrætsskole.

Se også flere billeder på skolens hjemmeside og bl.a. Onsild Hallen ved at klikker her: Onsild hallen

Dette kan bl.a. ske ved at skolekredsen søger fonde eller arrangerer aktiviteter med det formål, at skaffe midler der kan anvendes til gavn for skolen eller dennes elever. Her kan f.eks. være tale om donering af legeredskaber, specielle undervisnings- og bevægelsesmaterialer, der ikke naturligt hører under skolens normale drift.

Endvidere kan skolekredsen påtage sig løsning af forskellige praktiske opgaver i forbindelse med aktiviteter på, eller iværksat af, skolen.

Endelig kan skolekredsen være sparingspartner med skolens bestyrelse og daglige ledelse om egne idéer, eller projekter og tiltag iværksat af skolen, hvis skolebestyrelsen måtte ønske det.

Foreningens bestyrelse
Formand,  Ketty Nyrup Hansen

Næstformand,  Lone Larsen

Kasserer,  Annie Poulsen

Sekretær,  Aase Bjerrum

Alice Johnsen

Suppleanter,  Tina Christiansen og Tove Jensen

Revisor, Tom Soelberg

Revisorsuppleant, Morten Sørensen

Medlemskontingent som gælder for skoleåret er kr. 100,- pr. person.