Skolekredsen

Skolekredsens formål er på enhver måde at støtte Mariagerfjord Idrætsskole.

Dette kan bl.a. ske ved at skolekredsen søger fonde eller arrangerer aktiviteter med det formål, at skaffe midler der kan anvendes til gavn for skolen eller dennes elever. Her kan f.eks. være tale om donering af legeredskaber, specielle undervisnings- og bevægelsesmaterialer, der ikke naturligt hører under skolens normale drift.

Endvidere kan skolekredsen påtage sig løsning af forskellige praktiske opgaver i forbindelse med aktiviteter på, eller iværksat af, skolen.

Endelig kan skolekredsen være sparingspartner med skolens bestyrelse og daglige ledelse om egne idéer, eller projekter og tiltag iværksat af skolen, hvis skolebestyrelsen måtte ønske det.