Monika Neumann

Det er en stor glæde at byde velkommen for 2. gang til Monika Neumann, Nibevej 9,9640 Farsø, tlf. 27137871. Hjemmeside:  www.vikingsnep.dk

Monika kommer med sit nye koncept inden for plejeprodukter og Bio makeup.