Liana Maria Turiga

Her lige dagen før dagen har vi den glæde at byde velkommen til Liana Maria Turiga, Hadsundvej 16, 9575 Terndrup tlf. 52735974 og med hjemmesiden: www.liana-creative.dk.

Liana kommer med bl.a. god vin importeret fra Rumænien og har også andre kreative dekorationer med.